CT - Cycle time là gì? • Định nghĩa cycle time

  Cycle time là khoảng thời gian cần thiết để dây chuyền có thể làm ra một chi tiết ( sản phẩm)

  Ví dụ:

  Dây chuyền lắp ráp gia công Body A model 5P1 cycle time là 2.2 phút. Nghĩa là dây chuyền Body A cần 2.2 phút để làm ra một sản phẩm body 5P1. ( Có thể hiểu theo cách khác cứ 2.2 phút sẽ làm ra một chi tiết body model 5P1.)

  I.1 - Cycle time công đoạn = Thời gian thao tác bằng tay ( Hand time) + Thời gian thao tác máy ( Machine time)

  A - Trường hợp 1:

  Tổng thời gian thao tác của người Công Nhân lớn hơn Cycle time lớn nhất của công đoạn. Cycle time của dây chuyền sẽ bằng tổng thời gian thao tác của Công Nhân có thời gian thao tác lâu nhất.

  B - Trường hợp 2:

  Tổng thời gian thao tác của người Công Nhân thấp hơn Cycle time lớn nhất của công đoạn. Cycle time của dây chuyền sẽ bằng Cycle time công đoạn lớn nhất .

  C - Trường hợp 3 :

  Tổng thời gian thao tác của người Công Nhân bằng Cycle time lớn nhất của công đoạn. Cycle time của dây chuyền sẽ bằng Cycle time công đoạn lớn nhất hoặc sẽ bằng tổng thời gian thao tác của Công Nhân có thời gian thao tác lâu nhất.


  Ví dụ minh họa

  Minh họa Cycle time - Trường hợp 1

  871fea73-194f-42f7-bc74-21194f859ac6-image.png

  Minh họa Cycle time - Trường hợp 2

  Picture2.png

  Minh họa Cycle time - Trường hợp 3

  Picture1.png

  Cách tính Cycletime tham khảo trong thực tế sản xuất

  • Dây chuyền sơn nhúng/ sơn robot - Cycle time = Tốc độ dây chuyền (băng tải)
  • Hàn/ Gia công/ Đúc/ Dập - Cycle time = Cycle time dài nhất (điểm thắt cổ chai) của người và máy móc
  • Dây chuyền lắp ráp - Cycle time = Tốc độ dây chuyền (băng tải)
  • Dán graphic - Cycle time = Thời gian thao tác ngắn nhất

  Picture3.png