OEE là gì? Cách tính và theo dõi OEE? • 1. OEE là gì? ⤵ ⤵

  OEE ( Overal equipment effective) là hiệu suất tổng hợp thiết bị. OEE dùng để phán đoán thời gian vận hành thiết bị có được sự dụng hiệu quả hay không? Hiệu quả đến mức độ như thế nào?

  OEE = O.T.R x P.E.R x Q.R

  • O.T.R: là Tỉ lệ vận hành tính theo thời gian) : Là tỉ lệ giữa thời gian vận hành thực tế với thời gian vận hành lý thuyết

  • P.E.R ( Tỉ lệ vận hành tính năng): Là giá trị biểu thị tính năng( tốc độ, tính liên tục)của thiết bị đưược tính từ hiệu suất tốc độ vận hành và hiệu suất thực tế.

  • Q.R (Tỷ lệ hàng OK): là tỉ lệ giữa số hàng OK sản xuất đưược trong thực tế với tổng số lượng (nguyên vật liệu) đầu vào

  O.T.R = (Thời gian vận hành lý thuyết - Thời gian dừng máy)/ Thời gian vận hành lý thuyết x 100%

  P.E.R = (Số lượng OK x Cycletime)/ (Thời gian vận hành lý thuyết - Thời gian dừng máy) x 100%

  Q.R = Số lượng hàng OK/ (Số lượng hàng OK + số lượng hàng NG) x 100%

  • Thời gian vận hành lý thuyết = Thời gian làm việc theo lịch - Thời gian dừng kế hoạch
  • Thời gian dừng máy = Thời gian dandori + Thời gian hỏng hóc + Thời gian sửa chữa hàng NG + Thay dụng cụ

  2. Hướng dẫn cách tính OEE?

  cach-tinh-oee

  3. Tính sản lượng sản xuất/ ca làm việc (Q'ty/ shift):

  san-luong-tren-ca-lam-viec

  4. Mẫu theo dõi OEE

  Mẫu 1: Form công thức nhập dữ liệu tính toán kết quả OEE

  mau-theo-doi-oee

  Mẫu 2: Vẽ biểu đồ theo dõi OEE

  ve-bieu-do-oee

  Link tải ⏬