5S là gì? • 5S là gì?

  5S là ký tự đầu tiên của các từ sau sau đây

  1. 整理 (Seiri - Sàng lọc )
  2. 整頓 (Seiton - Sắp xếp )
  3. 清掃 (Seiso - Sạch sẽ)
  4. 清潔 (Seiketsu - Săn sóc )
  5. 躾 (Shitsuke - Thói quen-Sẵn sàng)


  https://youtu.be/Apc9hdfpm0E5S


  Tại sao phải thực hiện 5S

  tai-sao-phai-thuc-hien-5s-s10vn-1

  tai-sao-phai-thuc-hien-5s-s10vn-2