Quy định về bài đăng, câu hỏi, sử dụng nội dung của diễn đàn Forums.s10.vn  • Nhằm mục tăng giá trị sử dụng diễn đàn Forums.s10.vn, chúng tôi đưa ra một số quy định bài đăng như sau:

    • Bài viết ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu
    • Ngôn ngữ trong sáng
    • Các bài viết cần ghi rõ nguồn trích dẫn và tôn trọng Quyền tác giả

    Hãy cùng chúng tôi lan tỏa các giá trị cho cộng đồng vì một Việt Nam tự cường, giàu có, văn minh!


Log in to reply