Giấy Phủ Chống Thấm  • Để sản xuất ra được một tờ giấy không phải là điều dễ dàng, cần các nguyên vật liệu nhất định. Ngoài nguyên liệu thô như dăm gỗ hay giấy thu hồi thì các chất phụ gia được cho vào giấy cũng rất quan trọng, vì chúng làm cải thiện tính năng cho giấy. Chất chống thấm cho giấy là điều không thể bỏ quên.

    Để nâng cao đặc tính của giấy, giảm giá thành sản phẩm, đáp ứng khả năng đa dạng của giấy trong mọi lĩnh vực sử dụng, trong quá trình sản xuất giấy người ta thêm vào nguyên liệu xenluloza các chất phụ liệu
    Liên Hệ Thuận Phát Hưng Để Nhận Tư Vấn Và Báo Giá Chi Tiết
    Hotline: 0907 887878


Log in to reply