Ưu Điểm Nổi Bật Của Chất Phá Bọt • Chất phá bọt được ứng dụng trong ngành công nghiệp giấy, bột giấy, bột gỗ, sơn, xử lý nước công nghiệp, chế biến thực phẩm, hệ thống chống, phá bọt trong xử lý nước thải công nghiệp. Antifoam có ưu điểm nổi bật như sau:
  Chất phá bọt có khả năng hòa tan tốt với gốc cation và phân tán tốt trong nhiều loại nước.
  Với khả năng tạo bọt với gốc R - có tác dụng với nhiều loại bột được tạo thành trong nước thải.
  Với độ phân tán tốt vì vậy thời gian tác dụng kéo dài.
  Chất phá bọt này không gây độc hại, không ô nhiễm môi trường và không phát sinh ra ngoài chất thải.
  Có thể áp dụng như chất phá bọt trong thực phẩm, hóa dầu, khoan dầu khí, nước tuần hoàn, nước thải đô thị, nước thải công nghiệp của ngành, giấy, da, vải...
  Chất Phá Bọt Của Thuận Phát Hưng
  NEOLEX-3023 là một chất khử bọt và khử khí cho bột giấy rất hiệu quả. Nó là hỗn hợp của các hydrocacbon và hợp chất hydroxy béo.
  Hình dạng : nhũ tương
  Màu : trắng sữa
  Điện tích ion : anion yếu
  pH : 5.0 ~ 7.0
  Độ nhớt ở 30oC : 150 ~ 500 cps (Brookfield)
  Hàm lượng rắn : 30 ± 1 %
  HOTLINE: 0907887878


Log in to reply