Kết Quả Khi Dùng Tinh Bột Biến Tính Để Tăng Độ Bền  • Sau khi sử dụng tinh bột biến tính, các chỉ tiêu kỹ thuật của giấy như lực chịu kéo, độ bục, độ gắp, độ bền uốn tròn, độ bền ướt, tỷ lệ dãn dài,... đều tăng. Ngoài ra, độ bền bề mặt cũng được cải thiện rõ rệt, đồng thời còn tăng trợ bảo lưu, trợ lọc và hiệu quả được cải thiện đáng kể. Do đó, chất lượng sản phẩm được tăng lên đảm bảo sản phẩm tối ưu đến tay khách hàng.
    Thuận Phát Hưng với 20 năm trong ngành công nghiệp giấy, chúng tôi cung cấp cho các nhà xưởng các loại hóa chất để sản xuất ra giấy, bao bì,... Mặt khác chúng tôi còn cung cấp cả các giải pháp bao bì cho thị trường.
    Tinh bột biến tính là một trong những sản phẩm hàng đầu của Thuận Phát Hưng, các sản phẩm tinh bột biến tính của chúng tôi cam kết phục vụ đầy đủ các nhu cầu của nhà xưởng của bạn. Tinh bột biến tính của Thuận Phát Hưng mang đến chất lượng vượt trội cho giấy của bạn.


Log in to reply