Tinh Bột Biến Tính Trong Sản Xuất Giấy Tráng Phủ • Tác Dụng Chủ Yếu Của Tinh Bột Biến Tính Trong Phối Chế Chất Tráng Phủ
  [Tinh bột biến tính](https://thuanphathung.com/vi/tin-tuc/thong-tin-chuyen-nganh-/cac-ung-dung-cua-tinh-bot-bien-tinh/bolded text) là một thành phần chủ yếu trong phối chế chất tráng phủ, chủ yếu là làm chất keo dính. Nó có những ưu điểm sau:
  Có tính năng kết dính tốt, có thể làm các hạt chất độn kết dính với nhau và dính chặt vào mặt trang giấy.
  Có tính giữ nước tốt, có thể phòng ngừa hiện tượng tách nước của chất tràng trong khi vận hành.
  Tăng tính lưu động của chất tráng trong phương pháp dao gạt tráng phủ.
  Phạm vi độ nhớt tương đối rộng, có thể đáp ứng yêu cầu về độ nhớt của đại bộ phận chất tráng.
  Có khả năng hòa đều với rất nhiều chất khác để hợp thành chất tráng, có tính năng tốt hơn.
  Số lượng tinh bột biến tính dùng trong tráng phủ chiếm 8% tổng tinh bột biến tính dùng trong sản xuất giấy và bằng lượng tinh bột gia keo nội bộ.
  Sử dụng tinh bột biến tính để phối chế chất tráng phủ chủ yếu gồm: tinh bột nhiệt, chuyển hóa, tinh bột men biến tính, tinh bột oxy hóa, tinh bột hydroxyl-alkyl, tinh bột este hóa,...


Log in to reply