Chất Kháng Bọt Được Hình Thành Theo Cơ Chế Nào?  • Chất kháng bọt - chất phá bọt chủ yếu được sử dụng trong các quy trình sản xuất công nghiệp để tăng tốc độ cho quy trình.
    Nói một cách khá đơn giản, bọt được tạo ra khi không khí bị mắc kẹt trong chất lỏng; chất chống tạo bọt sẽ giúp làm mất ổn định các bong bóng này và làm chúng biến mất. Một ví dụ thường gặp của chất chống tạo bọt đó là dimethylpolysiloxane được thêm vào dầu chiên rán thực phẩm.
    Sự hình thành bọt trong thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của sản phẩm cuối cùng, làm giảm sức chứa do bọt khí chiếm thể tích. Để ngăn chặn việc tạo bọt, nhà sản xuất có thể cải tiến quy trình sản xuất và ứng dụng chất chống tạo bọt.
    Các ứng dụng công nghiệp của chất chống tạo bọt đã và đang ngày càng mở rộng với nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm bánh & kẹo, sữa, thực phẩm đông lạnh và các sản phẩm thực phẩm khác. Chất chống tạo bọt cũng được sử dụng rộng rãi trong quá trình lên men tại các nhà máy bia nhằm tối ưu hóa hiệu quả và năng suất.


Log in to reply