Giấy Chống Rỉ VCI • Ứng Dụng Của Giấy Chống Rỉ VCI Và Màng Chống Rỉ
  Sau đây là một số câu hỏi tiêu biểu khi lựa chọn dùng sản phẩm giấy chống rỉ VCI hay màng nhựa chống rỉ:

  1. Vật kim loại cần được bảo vệ một hay nhiều bộ phận?
  2. Vật kim loại đựng trong bao bì có thể hoàn lại hay không hoàn lại?
  3. Đối tượng là một máy móc lớn hay chỉ là một thiết bị nhỏ?
   Cung cấp chất ức chế ăn mòn nhanh hơn. Giấy chống rỉ VCI như chất mang nhiều xốp và cho phép hóa chất VCI rời khỏi giấy nhanh hơn màng và nhanh chóng lấp đầy không gian kín khí.
   Các giấy ARMOR WRAP® được ngâm tẩm với VCI ở cả 2 mặt, cho phép dễ dàng đan xen giữa các lớp của các bộ phận, linh kiện (vì toả ra cả 2 mặt trên và dưới).
   Giấy VCI tốt hơn trong việc bảo vệ các bộ phận nhạy cảm cao với rỉ sét.
   Giấy VCI còn có một số đặc tính hấp thụ thứ cấp do thực tế bản chất của giấy hút ẩm và chất lỏng.

Log in to reply