VCI là gì?  • VCI là chữ viết tắt của từ Volatile Corrosion Inhibitor có nghĩa là chất ức chế ăn mòn thể khí.

    https://www.youtube.com/watch?v=i9s-5clt3a0

    VCI là chữ viết tắt của từ Volatile Corrosion Inhibitor tức là chất ức chế ăn mòn thể khí. Hợp chất VCI là một loại hợp chất ức chế ăn mòn mà với một áp sức hơi vừa đủ, nó có thể giải phóng các phân tử vào không khí.

    VCI.jpg

    Bộ sản phẩm chống rỉ sét bao gồm giấy VCI , màng phim VCI và nhiều sản phẩm bao bì khác, mang đặc tính ngăn ngừa rỉ sét, bảo vệ kim loại mà không cần dùng bất cứ loại dầu mỡ, lớp phủ bảo vệ hay các phương pháp kém hiệu quả khác.