CT - Cách tính Cycle time? • Thuật ngữ các từ viết tắt

  • CT - Cyle time
  • OPS - Operation standard - Bảng tiêu chuẩn thao tác (BTCTT)
  • Process - Quy trình, công đoạn
  • Flow process - Dòng chảy công đoạn
  • Manpower: Nhân công
  • Layout: Sơ đồ (Nhân sự, máy móc, nhà xưởng..)
  • MM chart: Man movement chart - Lược đồ thao tác của công nhân
  • Hand time: Thời gian thao tác bằng tay
  • Machine time: Thời gian chạy máy
  • 4M: Man/ Machine/ Method/ Material - Con người/ Máy móc/ Phương pháp/ Vật liệu

  Để tính CT - Cycletime ta có thể thực hiện qua 4 bước sau:

  1. Kiểm tra điều kiện hiện tại ở vị trí làm việc
  2. Quay video công nhân làm theo BTCTT tại tất cả các công đoạn (bắt buộc công nhân tuân thủ BTCTT (OPS)
  3. Phân tính dữ liệu dựa trên video
  4. Kiểm tra dữ liệu

  Cụ thể từng bước thực hiện

  1. Kiểm tra điều kiện hiện tại ở vị trí làm việc

  Process/ Flow Process/ OPS/ Layout

  d541c8d7-dc39-4c81-9eca-db26e86b45c2-image.png

  2. Quay video công nhân làm theo BTCTT tại tất cả các công đoạn (bắt buộc công nhân tuân thủ BTCTT (OPS)

  • Quay liên tục 3 vòng tròn thao tác/ công đoạn, chú ý quay rõ nét tập trung vào thao tác của công nhân.

  12a067ef-fd1c-4dad-a3f3-62944a35cac8-image.png

  3. Phân tính dữ liệu dựa trên video

  • Mở file video (nên sử dụng phần mềm hỗ trợ phân tích MM chart)
  • Nhập dữ liệu vào bảng tính excel

  403cc906-53e6-446b-a8a2-d71fe543c63f-image.png

  4. Kiểm tra dữ liệu

  • So sánh giữa định nghĩa và giá trị phân tích --> Kết luận Cycle time
  • Chú ý: Cần lấy dữ liệu Hand time nhanh nhất làm tiêu chuẩn thao tác

  8e4ebfed-8858-4ac3-b693-6a4eb61eb831-image.png

  Cách lấy Handtime tiêu chuẩn

  1. Machine time cài đặt trên máy luôn cố định (chỉ thay đổi khi có sự điều chỉnh).
  2. Hand time giá trị thay đổi sau mỗi lần thao tác, nó phụ thuộc vào sức khỏe và kĩ năng, kinh nghiệm thao tác làm việc của CN.
   Trường hợp này cần lấy Hand time nhanh nhất làm tiêu chuẩn thời gian trong cách tính Cycle time.
  3. Cần kiểm tra thao tác (Hand time) nhanh nhất có gì khác biệt với thao tác chậm hơn.
   (Thao tác thừa, thao tác không đúng BTCTT, thao tác không chính xác…)
   Hướng dẫn cho CN thao tác đạt phải được tốc độ thao tác nhanh nhất, những thao tác chậm hơn chính là tổn thất tốc độc (Speed loss).

  77259f98-cf0b-472a-bcb7-5f1eba84f21e-image.png

  Chú ý:

  • Cycle time khi thiết lập công đoạn, sau một thời gian từ 3 đến 6 tháng cần bấm lại Hand time, bởi kĩ năng thao tác của CN sau một thời gian đã thao tác thành thạo, trơn tru nên Hand time sẽ giảm.
  • Khi công đoạn có thay đổi yếu tố 4M cũng cần tính lại Cycle time phù hợp với điều kiện mới.