Giới thiệu về ngành Quản lý công nghiệp ĐHBK Hà Nội • Quản lý công nghiệp trường đại học bách khoa Hà Nội

  🆑 https://sie.hust.edu.vn/

  Quản lý công nghiệp là gì?

  Quản lý công nghiệp ( tên Tiếng anh là Industry Management ) là một trong những ngành có nguồn nhân lực khan hiếm trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Vì vậy nhu cầu xã hội ngành này trong tương lai sẽ rất cao để theo kịp với sự phát triển của Việt Nam và thế giới.Quản lý công nghiệp là quản lý hoạt động công nghiệp trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ thuộc các ngành công nghiệp cơ khí, thực phẩm, dệt may, xây dựng...

  Chương trình đạo tạo Quản lý công nghiệp

  Hiện nay ở Việt Nam đã giảng dạy ngành QLCN để đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Có thể kể đến như Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa-Đại học quốc gia TP HCM, Đại học Điện lực, Đại học Thái Nguyên,... Các chương trình đào tạo về quản lý công nghiệp nhằm cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng về quản lý điều hành các hoạt động sản xuất và tác nghiệp tại các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ mà trọng tâm là Quản lý sản xuất, quản lý dự án, quản lý chất lượng, quản lý nhân lực... Quản lý công nghiệp là một kho kiến thức tích hợp: "Kỹ thuật công nghệ - Khoa học Quản lý - Toán ứng dụng - Công nghệ thông tin - Quản trị kinh doanh". Dưới đây là danh sách chi tiết các chương trình đào tạo hiện nay.

  Các đơn vị học phần

  Học phần Tên HP TCĐT
  EM1170 Pháp luật đại cương 2
  SSH1050 Tư tưởng HCM 2
  SSH1120 Những NLCB của CNML II 3
  SSH1130 Đường lối CM của ĐCSVN 3
  PE1014 Lý luận TDTT 0
  PE1024 Bơi lội 0
  MIL1110 Đường lối quân sự 0
  MIL1120 Công tác quốc phòng-An ninh 0
  MIL1130 QS chung và KCT bắn súng AK 0
  FL1100 Tiếng anh 1 0
  FL1101 Tiếng anh 2 0
  EM1100 Kinh tế vi mô đại cương 3
  EM1110 Kinh tế học vĩ mô đại cương 3
  EM2300 Tin học kinh tế cơ sở 2
  IT1130 Tin học đại cương 2
  MI1113 Giải tích I 4
  MI1133 Giải tích III 3
  MI1143 Đại số 4
  MI2020 Xác suất thống kê 3
  MI3131 Toán kinh tế 2
  PH1110 Vật lý đại cương I 3
  PH1120 Vật lý đại cương II 3
  EM1400 Nhập môn Quản lý công nghiệp 2
  EM2120 Kinh tế và quản lý công nghiệp 2
  EM3140 Kinh tế quốc tế 2
  EM3190 Hành vi của tổ chức 2
  EM3210 Marketing cơ bản 3
  EM3222 Luật kinh doanh 2
  EM3230 Thống kê ứng dụng 3
  EM3417 Quản trị sản xuất (BTL) 3
  EM3432 Quản trị chuỗi cung ứng 3
  EM4212 Phân tích hoạt động kinh doanh 3
  EM4218 Hệ thống thông tin quản lý 3
  EM4411 Anh văn chuyên ngành QLCN 2
  EM4412 Quản trị chất lượng 2
  EM4413 Quản lý nhân lực 3
  EM4416 Quản trị chiến lược 3
  EM4425 Mô hình tối ưu 2
  EM4430 Quản trị đổi mới 2
  EM4435 Quản trị dự án 3
  EM4716 Kế toán quản trị 3
  EM1010 Quản trị học đại cương 2
  Tổng 94

Log in to reply