Bài giảng Giải tích 2 ĐHBK Hà Nội • [GIẢI TÍCH II
  (lưu hành nội bộ)]link text
  Tác giả: BÙI XUÂN DIỆU
  Xuất bản: 2009
  (lưu hành nội bộ)

  CÁC ỨNG DỤNG CỦA PHÉP TÍNH VI PHÂN, TÍCH PHÂN BỘI, TÍCH PHÂN
  PHỤ THUỘC THAM SỐ, TÍCH PHÂN ĐƯỜNG, TÍCH PHÂN MẶT, LÝ THUYẾT

  TRƯỜNG

  Tóm tắt lý thuyết, Các ví dụ, Bài tập và lời giải • @du-nt181998 chưa gắn link rồi chủ thớt ơi