Skill Map - Bảng hiển thị kỹ năng là gì? Cơ sở đánh giá Skill Map? • Skill Map là gì?

  Skill map là bảng hiển thị kĩ năng – kiến thức được chỉ định tại bộ phận.
  Trong đó hiển thị khả năng, mức độ hiểu về thức công việc của từng thành viên trong nhóm bạn quản lý .

  Tại sao cần bảng quản lý kĩ năng ( Skill Map) 😄

  Quản lý sản xuất cơ bản cần hội tụ đủ yếu tố 4M: Man/ Machine/ Method/ Material

  Skill Map là một hạng mục thuộc yếu tố con người (Man), Việc hiểu rõ và nắm bắt được Kĩ Năng-Kiến Thức được chỉ định tại bộ phận, là yếu tố then chốt cho người quản lý. Dựa trên hạng mục kĩ năng-kiến thức được chỉ định, người quản đốc cần tiến hành đào tạo và đánh giá Skill
  (Kĩ năng) của từng thành viên trong bộ phận quản lý.
  Dựa trên bảng skill map người quản đốc có thể sắp xếp vị trí công việc phù hợp với kĩ năng hiện có của công nhân.
  Dựa vào bảng skill map để đánh giá yếu tố tác động khi có sự thay đổi về nhân sự và kế hoạch sản xuất nó có tác động như thế nào đến quá trình sản xuất thực tế ngoài xưởng.
  Dựa vào bảng skill map người quản đốc có thể hiểu rõ hiện trạng kiến thức của công nhân mình đang quản lý. Từ đó định hướng cho việc quản lý nhân sự phù hợp.

  Trong môi trường sản xuất công nghiệp hiện đại xu hướng đào tạo hình mẫu người công nhân tay nghề cao ( có kĩ năng làm việc tại nhiều công đoạn) là trách nhiệm của người quản đốc.

  Cơ sở đánh giá kỹ năng (skill)

  I – Đào tạo công nhân mới (Đào tạo công việc-Thời kì đầu làm việc).

  Khi bộ phận có công nhân mới làm về bộ phận cần thực hiện đúng theo trình tự dưới đây:

  1. Hướng dẫn thao tác tiêu chuẩn, công nhân thực hiện theo bảng tiêu chuẩn thao tác (BTCTT-OPS)
  2. Hướng dẫn phương pháp đánh giá phân biệt hàng OK-NG (Sử dụng cho tiết mẫu thật tại công đoạn – Dây chuyền).
  3. Cách xử lý thông tin khi phát hiện vấn đề bất thường: Máy hỏng, chi tiết NG … phải thực hiện như sau:
   3.1 Dừng ngay thao tác
   3.2 Gắn thẻ vào chi tiết tương ứng ( Tránh lẫn lộn giữa hàng OK/NG)
   3.3 Báo cáo cho tổ trưởng ( Leader) hoặc quản đốc (Foreman)
   3.4 Hoàn thành thao tác đến tận cùng. (Kết thúc thao tác tại công đoạn, ngăn ngừa hàng lỗi do bỏ qua công đoạn).
  4. Leader hoặc Foreman xác nhận xem người mới phân bổ công việc có tuân thủ BTCTT đã hướng dẫn hay không?
   4.1 Nếu không tuân thủ hướng dẫn thì phải thực hiện hướng dẫn lại
   4.2 Xác nhận kết quả hướng dẫn lại.
  5. Leader hoặc Foreman ghi lại kết quả xác nhận và ghi lại nội dung hướng dẫn lại với công nhân mới.

  II - Cơ sở dữ liệu đánh giá SKILL của công nhân sau khi đào tạo.

  Với xu hướng toàn cầu hóa, hầu hết các doanh nghiệp đều sử dụng ISO làm chứng chỉ đáng tin cậy cho công cụ quản lý.
  Với mỗi hạng mục đào tạo phía trên (từ 1 đến 5) cần đưa ra cơ sở dữ liệu cho việc đào tạo như dưới đây.

  1. Phiếu đề xuất nhu cầu đào tạo
  2. Kế hoạch đào tạo
  3. Bảng xác nhận đào tạo
  4. Báo cáo đào tạo

  ▶ Cơ sở dữ liệu trên là bằng chứng đã thực hiện đào tạo

  bang-chung-thuc-hien-dao-tao