Cách đánh giá kỹ năng-Skill map? • Cách đánh giá kỹ năng - Skill map?

  Khi đưa ra kết quả đánh giá kĩ năng của công nhân trên hạng mục kiến thức được chỉ đinh tại bộ phận,bạn cần có cơ sở dữ liệu thuyết phục chứng minh cho quyết định đó là đúng đắn. Thông thường chúng ta có thể sử dụng bằng chứng là bài kiểm tra lý thuyết, bài kiểm tra thực hành.

  1. Bài kiểm tra lý thuyết đơn thuần chỉ là bài kiểm tra trên giấy, nội dung kiểm tra lại kiến thức của công nhân sau khi được đào tạo lý thuyết, nó là những gì được ghi nhớ, còn lắng đọng lại. (Điểm số đạt thường đưa ra là 80/100 điểm )

  2. Bài kiểm tra thực hành là bài kiểm tra thao tác thực tế của công nhân thực hiện tại vị trí làm việc có tuân thủ những kiến thức lý thuyết áp dụng vào thực tế làm việc hay không? Tuân thủ đến mức nào? (Điểm số đạt thường đưa ra là 80/100 điểm )

  3. Đánh giá mức độ kĩ năng thông thường đưa ra là 5 mức từ thấp đến cao:

  • Mức 0: Chưa được đào tạo
  • Mức 1: Có thể thao tác nhưng vẫn cần cấp trên hỗ trợ
  • Mức 2: Có thể làm theo bảng tiêu chuẩn thao tác
  • Mức 3: Có thể hướng dẫn người khác
  • Mức 4: Có thể lập bảng tiêu chuẩn thao tác.
  1. Hiển thị dữ liệu đánh giá kĩ năng trên bảng skill map.
   Dựa trên kết quả đánh giá kĩ năng của từng công nhân, bạn hãy hiển thị nó trên bảng format skill map.
   Bạn có thể nhìn thấy hiện trạng kĩ năng của công nhân nơi mình quản lý.

  Ví dụ

  bang-danh-gia-ky-nang-3

  bang-danh-gia-ky-nang-2

  bang-danh-gia-ky-nang-1