Tôi đang cần công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt, chuyên gia nào có xin tư vấn? • Nội dung mong muốn về công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt:

  1. Quy trình?
  2. Dự toán ban đầu?
  3. Thời gian quay vòng vốn?

  .....

  Xin cảm ơn.