Phần mềm Ghi video màn hình SRecoder, FREE • Xin giới thiệu với các bạn về phần mềm Ghi video màn hình SREcoder hoàn toàn FREE, không water mark và dễ sử dụng.

  Ưu điểm nổi bật:

  Video clips
  Video lectures - Video bài giảng
  Video presentations - Video trình chiếu slide
  Game video records - Ghi video game
  Online video records - Ghi Video online
  Records of video and audio conversations - Chuyển đổi định dạng của âm thanh và video

  SRecoder cho phép mọi người tại ra các bản ghi màn hình với chất lượng cao, chia sẻ chúng tới các thành viên khác trên web. Người dùng không phải đăng ký hoặc trả phí cho việc sử dụng SRecoder.

  http://srecorder.com/home

  Ghi-man-hinh-srecoder


Log in to reply