Daily production report - Báo cáo sản xuất hàng ngày? • Báo cáo sản xuất, mục đích của báo cáo sản xuất?

  Là đưa ra kết quả sản xuất đạt được so với mục tiêu đề ra hiệu quả đến mức nào? Làm rõ yếu tố nào liên quan tác động đến kết quả đó.

  Tại xưởng sản xuất, mỗi ngày có rất nhiều vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất.

  Ví dụ: Mất an toàn, Phát sinh hàng lỗi, Chậm tiến độ sản xuất, chậm giao hàng, Sự cố máy....

  Làm như thế nào để có thể sàng lọc, lưu giữ thông tin cơ sở :

  • Làm cơ sở cho việc báo cáo với cấp trên kết quả sản xuất hàng ngày một cách đầy đủ chính xác.
  • Làm cở sở dữ liệu phân tích cho mọi hoạt động liên quan sản xuất để nâng cao sản lượng, nâng cao chất lượng.
  • Hoạt động giảm giá thành sản phẩm
  • Hoạt động tối ưu hóa sản xuất
  • Chứng cứ pháp lý………
   Nếu không có thông tin dữ liệu báo cáo hàng ngày , người quản đốc không thể hiểu rõ hiện trạng nơi mình quản lý. Không thể đưa ra đối sách cho những vấn đề đã phát sinh liên quan an toàn, chất lượng, sự cố thiết bị…
   Không thể triển khai hoạt động cải tiến nâng cao an toàn, chất lượng, giảm chi phí. Cải thiện môi trường làm việc….

  Làm như thế nào để lập báo cáo đúng, chính xác đầy đủ thông tin khi phát sinh vấn đề liên quan :

  • Báo cáo an toàn
  • Báo cáo chất lượng
  • Báo cáo sự cố

  Các form báo cáo sản xuất

  1. Form quản lý tiến độ sản xuất
  2. Form ghi chép thời gian dừng dây chuyền
  3. Form ghi chép lý lịch hàng lỗi công đoạn
  4. Báo cáo không phù hợp