Form quản lý tiến độ sản xuất • Form quản lý tiến độ sản xuất

  Là form ghi chép theo dõi tiến độ sản xuất theo thời gian( thời gian/ giờ/ ca/ ngày/tháng) , dùng để đánh giá kết quả sản xuất so với kế hoạch sản xuất.
  Việc chia nhỏ đơn vị thời gian theo từng khoảng ngắn để người quản đốc giám sát công việc chặt chẽ hơn.
  Người quản đốc có trách nhiệm giám sát tiến độ sản xuất theo từng khoảng thời gian làm việc, để hiểu rõ, nắm bắt được vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến kết quả sản xuất.
  Từ đó đưa ra dẫn hướng công việc cho công nhân cần phải làm gì? Làm như thế nào?
  Đối sách nhanh cho những vấn đề đơn giản. Xử lý thông tin nhanh tới cấp trên hiểu rõ hiện tượng vấn đề đã phát sinh để nhận được sự hỗ trợ cần thiết, giảm thiểu thời gian dừng chờ đợi xử lý.

  Form mẫu quản lý tiến độ sản xuất

  Form-quan-ly-tien-do-san-xuat

  Link tải và xem trực tiếp Form quản lý tiến độ sản xuất ⤵