Form ghi chép lý lịch hàng lỗi công đoạn • Form ghi chép lý lịch hàng lỗi công đoạn

  Form ghi chép lý lịch hàng lỗi công đoạn là form ghi chép thông tin cơ sở , tổng hợp dữ liệu liên quan đến hàng lỗi phát sinh hàng ngày tại công đoạn/ dây chuyền sản xuất.

  Mục đích là để quản lý chất lượng sản phẩm tại công đoạn/ dây chuyền.
  Hàng ngày người quản đốc có thể hiểu được chất lượng tại công đoạn/ dây chuyền có đạt được mục tiêu (target) hay không?

  Hiện trạng phân bố hàng lỗi tại dây chuyền, lỗi phát sinh như thế nào?

  Hàng lỗi phát sinh thông thường hay lỗi mới, có điểm nào bất thường cần điều tra và làm đối sách ngay hay không?

  Hàng lỗi đã được xử lý như thế nào? ( Hủy – Sửa – Trả lại – Đặc biệt).

  Là một công cụ quản lý hữu ích cho người quản đốc tại môi trường sản xuất trực tiếp. Lấy đó làm cơ sở dữ liệu cho hoạt động quản lý chất lượng

  Form ghi chép lý lịch hàng lỗi công đoạn ⤵

  form-ghi-chep-ly-lich-hang-loi-cong-doan

  form-ghi-chep-ly-lich-hang-loi-cong-doan-1
  Link tải và xem Form trực tiếp