Form báo cáo không phù hợp • Báo cáo không phù hợp

  Báo cáo sản xuất là việc trao đổi thông tin giữa người quản đốc với người cấp trên, người đồng nghiệp và cấp dưới của mình.

  Báo cáo là một kĩ năng rất quan trọng của người quản đốc, cần đưa ra thông tin đúng lúc, đúng chỗ, thông tin phải đầy đủ để người nghe có thể hiểu rõ và phán định trạng thái tốt hay xấu, đánh giá thông tin nhận được quan trọng đến mức độ nào?

  Vấn đề phát sinh đã được kiểm soát khống chế an toàn hay chưa?
  Nếu báo cáo không tốt tức là mọi sự cố gắng của bạn đã không được cấp trên ghi nhận. Hay nói cách khác là báo cáo không phù hợp.

  Báo cáo không phù hợp:

  ① Báo cáo không phù hợp với mệnh lệnh.
  ② Nhầm đối tượng báo cáo.
  ③ Thời gian báo cáo không phù hợp.
  ④ Địa điểm báo cáo không phù hợp.
  ⑤ Báo cáo mất nhiều thời gian.
  ⑥ Báo cáo mà chỉ người báo cáo mới hiểu.

  Báo cáo phải thể hiện đầy đủ theo 5W1H

  • Why . tại sao lại báo cáo……………mục đích báo cáo.
  • Who. báo cáo cho ai……………….. đối tượng báo cáo.
  • When. báo cáo khi nào…………. ….thời điểm báo cáo.
  • Where . báo cáo ở đâu…………. địa điểm báo cáo.
  • What. báo cáo cái gì……………. hạng mục báo cáo.
  • How. phương pháp báo cáo như thế nào……phương pháp báo cáo.

  Form báo cáo không phù hợp ⤵

  Form-ghi-chep-bao-cao-khong-phu-hop-5w1h

  Link tải và xem Form trực tiếp