5W1H định nghĩa và luyện tập làm báo cáo? • 5W2H là gì?

  5W2H là Thuật ngữ dựa trên quan điểm 5W1H nổi tiếng trong thơ ca của tác giả người Mỹ R.Kipling nhưng vì thêm cụm “how much” nữa nên nó thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

  5W1H là gì?

  What…cái gì (hạng mục hoặc vấn đề)
  Why…tại sao (lý do hoặc nguyên nhân)
  How…làm như thế nào (đối sách)
  Who…ai (người trong cuộc hoặc người chịu trách nhiệm, đảm nhận)
  Where…ở đâu(địa điểm)
  When…bao giờ, đến khi nào (kỳ hạn hoặc thời gian)

  5W1H-minh-hoa

  1a4d9cf5-9492-45a1-a624-c4bb11c41365-image.png

  Ở đây, thêm How much…bao nhiêu (chi phí hoặc ngân sách) thì nó sẽ thành 5W2H.
  Nếu chỉ có A thì mới làm rõ được nguyên nhân và vấn đề nhưng nếu thêm how much vào (B) thì đối sách sẽ cụ thể hơn.
  Nói ngược lại, nếu chỉ có (A) thôi thì sợ rằng nó mới chỉ dừng lại ở mức độ bình luận nên để hiểu rõ được vấn đề một cách cụ thể thì cần phải tiến hành thực tế và thực hành.

  5w2h-so-do

  Nếu nói là dù đã đưa ra đối sách cụ thể mà vẫn không làm tốt được thì phải chăng là có điểm không rõ ràng trong cách nắm bắt vấn đề, cách đưa ra vấn đề. Nếu vậy chúng ta phải lặp đi lặp lại vấn đề và đánh dẫu vào những điểm không rõ ràng đó.

  Luyện tập làm báo cáo 5W1H?

  Ví dụ tình huống cụ thể:

  Đã phát sinh lỗi NG đường kính Insert bearing Ǿ35 tại công đoạn OP2 dây chuyền ATN, thời điểm phát sinh lúc 17:30 ngày 20/7/2019.
  Tổng hàng NG phát sinh là 20 pcs.
  Tiêu chuẩn là Ǿ35 dung sai là 0~0.030 nhưng thự tế là Ǿ35.035
  Mr.Tuấn thay dao cắt Ǿ35 đã sét nhầm dao
  Trong khi thay dao Mr.Tuấn đã nhìn nhầm loại dao R08 với R05
  Khi thay dao xong Mr.Tuấn đã không liên lạc với người QC để kiểm tra chất lượng sản phẩm sau khi thay dao .
  Leader trong ca là Mr.Chính phải kiểm tra thực tế sản phẩm và kết quả đo nhưng Mr.Tuấn cũng không liên lạc.

  Báo cáo theo 5W1H thực hiện như dưới đây:

  bao-cao-5w1h

  Form ghi chép báo cáo vấn đề phát sinh theo 5W1H ⤵

  form-ghi-chep-bao-cao-theo-5w1h


Log in to reply